Krby TURBO s.r.o. - distributor pro ČR

Stavba krbu s deskami Skamotec 225

Stavba krbu SKAMOTEC 225

Stavba krbu s deskami Skamotec 225 Soudní znalec pomáhá Zákon - počítání spalinové cesty

Zákon - počítání spalinové cesty

Zákon č. 320/2016 Sb.  O hasičském záchranném sboru

Tento zákon nabyl platnosti od 1.1.2016 a má význam i pro výkon řemesla kamnář. V části třetí s názvem „ Čištění,kontrola a revize spalinové cesty“  totiž obsahuje  ujednání ohledně výkonu těchto činností. Vzhledem k tomu, že se to dostalo do zákona , tak to má mnohem větší význam a jak se říká: neznalost zákona neomlouvá. Prováděcí vyhláškou pro tuto pasáž je vyhláška č. 34/2016 Sb. ze dne 22.01.2016.

S platností nového zákona o HZS a jeho prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb. se změnily podmínky, kdy kominíci musí provádět revize spalinové cesty a kontroly komínů a to vše pod pokutou až 50 000,-Kč.

Každou spalinovou cestu musí kominík počítat a proto potřebuje od stavitele krbů nebo kamen –kamnáře některé údaje, např. teplotu spalin na výstupním hrdle spotřebiče, množství emisí, výkres tahů, atd.Pokud tyto podklady nemají, musí to hlásit na stavební úřad nebo hasiče.

Proto je doporučení, aby se dodržovaly platné technické normy, které požadují výkresy a výpočty.

  1. U vyrobených vložek a topenišť ( pouze certifikovaných) to doložit lze.
  2. U  individuálně stavěných topidel je nutné doložit výpočet dle ČSN EN 15544, apod.