Krby TURBO s.r.o. - distributor pro ČR

Stavba krbu s deskami Skamotec 225

Krbová kamna 1

Stavba krbu s deskami Skamotec 225 Soudní znalec pomáhá Seznam revizních techniků spalinových cest

Seznam revizních techniků spalinových cest

                  Seznam revizních techniků spalinových cest dle §3 vyhlášky č.34/2016 Sb.

Na začátku roku 2016 došlo ke změně autorizujícího orgánu a s ním spojenému převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To z hlediska této funkce disponuje všemi osvědčeními vydanými v oblasti kominických profesí. K datu zveřejnění seznamu se jednalo o 516 osob (aktuálně 518), u kterých je vždy uvedeno jméno, příjmení a jedinečný identifikátor v podobě čísla osvědčení. Čísla osvědčení se liší s tím, která autorizovaná osoba toto osvědčení uchazeči vydala.

Seznam slouží ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty

zdroj: www.skcr.cz/aktuality