Krby TURBO s.r.o. - distributor pro ČR

Stavba krbu s deskami Skamotec 225

Stavba krbu 1

Stavba krbu s deskami Skamotec 225 Soudní znalec pomáhá Co je tepelná pohoda?

Co je tepelná pohoda?

Legislativa:

 Tepelná pohoda-

Tepelné pohody je v prostoru vždy dosaženo, když se v něm člověk cítí dobře . Aby bylo takového stavu docíleno , musí být  součet teploty vzduchu a teploty povrchu stěn v  místnosti větší nebo roven…………………………………………………………………………………32 st.C 

Tepelnou pohodu  v místnosti ovlivňují mnohé vlivy, z nichž některé můžeme ovlivnit a jiné působí i bez našeho přičinění:

mimo našeho přičinění …………………………….- teplota  vnitřního vzduchu / st.C /

                                                  …………………..………. – proudění vnitřního vzduchu / m/s /

                                                 …………………. ………….- vlhkost  vnitřního vzduchu / % /

                                                ………………….. ………….- teplota okolních stěn v místnosti / st.C/ 

daný stav můžeme ovlivnit……………………..…- vlastním pohybem, aktivitami

                                                        …,,,,,,,,,,,,,,,………- oblečením

 

Tepelný příkon –

Tepelný příkon  musí pokrýt celkové tepelné ztráty daného prostoru, které se skládají ze ztrát přes stěny, strop a podlahu místnosti, větráním  a  ostatní ztráty) 

Návrh topidla se počítá na tzv. venkovní výpočtovou teplotu, např. Ostrava na = -15 st.C.

Zjednodušený výpočet:

  a)  teplotní spád :  venku -15 st.C, uvnitř + 20 st.C  =  35 st.C

  b)  průměrný spád :  venku  + 0 st.C,uvnitř +20 st.C  =   20 st.C 

                                        20 / 35 =  0,57 

 např. při  krbové vložce s výkonem 15 kW nám postačí na střední hodnotu výkon pouze…………………..………….15 kW x 0,57 = 8,55 kW